Daily Archives

6. 2. 2017

Homo emptor stupidus

Večjih trgovskih centrov se izogibam enako uspešno kot komercialnih televizijskih in radijskih postaj. Prihranim precej denarja in še več…